Агенти впливу пухлини: злоякісні екзосоми

Дедалі більшої уваги набуває відносно нещодавно описаний феномен  дистанційної взаємодії пухлини зі здоровими тканинами організму через секрецію екзосом. Деякі злоякісні клітини здатні до виділення у міжклітинний простір та тілесні рідини наноскопічні везикули – кулясті мішечкі, оточені плазматичною мембраною, які можуть містити різноманітні активні речовини, здатні впливати на фізіологічні процеси, що проходять всередині нормальних клітин. Вчені припускають, що таким чином трансформовані клітини можуть впливати на оточуючі тканини і програмувати їхню діяльність на підтримання пухлини. Зокрема у 2012 році вчені Університету Штату Огайо продемонстрували здатність пухлин пригнічувати імунну відповідь за допомогою екзосом, що містили мікроРНК. А нещодавнє дослідження вчених Техаського Університету виявило взагалі неймовірні речі: біогенез мікроРНК може автономно проходити у везикулах, а потрапляння їх вмісту в нормальні епітеліальні клітини може призводити до їхнього неопластичного переродження. Фактично, отримано ще один доказ того, що «рак» може передаватися від клітини до клітини.

Читати далі

Advertisements

Методом “еволюції у пробірці” розроблено молекулярну пастку для онкогенного протеїну

Схематичне зображення взаємодії рецептора Axl із фактором Gas6. Рецепторна тирозинкіназа Axl має незвичну для цього типу протеїнів структуру. Він складається з двох імуноглобулін-подібних доменів Ig1 та Ig2, за якими слідують два домени типу фібронектин ІІІ Fn1 та Fn2. У взаємодії із Gas6 беруть участь Ig-домени, причому перший зв’язує ліганд із високою специфічністю (high), а другий – із низькою (low). Стехіометрія зв’язування 2:2, при цьому відбувається димеризація рецепторів і їх аутотрансактивація. Розроблена пастка унеможливлює взаємодію Gas6 із рецептором, що призводить до блокування подальших сигнальних каскадів (посилання наприкінці)

Дослідники Стенфордського інституту розробили препарат, що здатен блокувати метастазування злоякісних пухлин, зокрема раку молочної залози та раку яєчника. Експериментальний терапевтичний агент являє собою штучний протеїн, що з високою ефективністю зв’язує фактор росту Gas6 (growth-arrest-specific protein 6), який присутній у крові пацієнта і може викликати активацію метастатичного фенотипу пухлини. Дослідження препарату на експериментальній мишачій моделі метастазування in vivo виявило, що він призводить до зменшення кількість вторинних пухлинних осередків на 78 % для перещепленої пухлини молочної залози та на 90 % – для раку яєчника.  Вчені назвали свою розробку протеїновою пасткою, якій під силу зупини розповсюдження раку.

Читати далі

Вчені пояснили яким чином деякі пухлини самі закривають собі шляхи метастазування

Схематичне зображення механізму, за яким первинна пухлина, не здатна до метастазування, генерує “недружню” пре-метастатичну нішу у легенях (пояснення у тексті, посилання – наприкінці)

Утворення метастазів – вторинних пухлинних осередків в життєво важливих органах, таких як печінка, легені чи кістковий мозок – є основною причиною загибелі пацієнтів із діагнозом «рак». Незважаючи на значний поступ у протипухлинній таргетній терапії, на сьогоднішній день жодних препаратів, які були б спрямовані на молекулярні й клітинні механізми метастазування, досі не розроблено. Так само існують труднощі із розумінням того, за яким принципом пухлинні клітини «обирають» місце для утворення вторинних осередків – метастазів. Існує декілька гіпотез, що покликані пояснити цей феномен, і одна з них належить Стефану Пагету, який ще в далекому 1889 році зауважив виключну роль умов, в яких опиняється метастатична злоякісна клітина у вторинному сайті.

Читати далі

Молекулярні основи злоякісного переродження

У цьому списку відтворення зібрані чотири відео які схематично і в дуже загальних рисах пояснюють причини злоякісного перетворення клітини і розвитку пухлини. Висвітлюються порушення в шляхах проведення проліферативних сигналів, втрата апоптозу, інвазивність та метастазування пухлин та ангіогенез. Анімації створені компанією Mechanisms in Medicine Inc., яка вже 12 років працює над візуалізацією біологічних процесів для потреб освіти медичних працівників США. Із доробком компанії можна ознайомитися на їхньому офіційному сайті: