Сигнальні каскади проліферації та канцерогенезу

Плейліст складається з відео, які в загальних рисах демонструють сигнальні каскади, задіяні у проліферації клітини, проілюстровані сигнальні шляхи фосфоінозитол-3-кінази, MAPK кіназного каскаду та сигналювання епідермального фактору росту HER. У разі порушення балансу проліферативних сигналів внаслідок мутацій білків-учасників згаданих каскадів клітина може отримати можливість неконтрольовано поділятися, що є однією з визначальних рис злоякісного переродження. Також відео охоплює молекулярні механізми апоптозу й ангіогенезу.

За матеріалами сайту biooncology.com:

Advertisements

Молекулярні основи злоякісного переродження

У цьому списку відтворення зібрані чотири відео які схематично і в дуже загальних рисах пояснюють причини злоякісного перетворення клітини і розвитку пухлини. Висвітлюються порушення в шляхах проведення проліферативних сигналів, втрата апоптозу, інвазивність та метастазування пухлин та ангіогенез. Анімації створені компанією Mechanisms in Medicine Inc., яка вже 12 років працює над візуалізацією біологічних процесів для потреб освіти медичних працівників США. Із доробком компанії можна ознайомитися на їхньому офіційному сайті: