G-квадруплекси теломерів хромосом як потенційні мішені протипухлинної терапії

На сьогодні існує багато відомостей про роль теломерази в розвитку злоякісних новоутворень. Цей ензим, як відомо, задіяний в подовженні теломерних ділянок, які захищають кінці хромосом від руйнування та втрати генетичної інформації. Із кожним поділом клітини теломерна ділянка на кінцях кожної хромосоми укорочується через особливості роботи ДНК-реплікуючої машинерії. Приблизно за 50 поділів теломери досягають критичного вкорочення і клітини проходить через цикл подій, що сукупно називаються фізіологічне старіння (senescence), та помирає шляхом апоптозу. Злоякісні клітини мають необмежений проліферативний потенціал внаслідок активації експресії теломерази. Є свідчення на користь того, що більшість сигнальних каскадів, які регулюються онкогенами, ведуть до активації генів теломерази (вона в своїй структурі має дві великі субодиниці, кодовані різними генами, та РНК молекулу довжиною до 150 п.о., що використовується як матриця для синтезу послідовностей теломерної ДНК).

Читати далі

Advertisements